{"url":"\/shop\/backup-van-internet-server-naar-locale-server\/sql-backup-op-server\/instellen-automatisch-uitvoeren\/aanmaken-taak","httphost":"www.alicon.nl","method":"get","ip":"54.198.41.76","servername":"www.alicon.nl","deviceUID":null,"userID":null,"httpdomainhost":"alicon.nl","dirname":"\/shop\/backup-van-internet-server-naar-locale-server\/sql-backup-op-server\/instellen-automatisch-uitvoeren","basename":"aanmaken-taak","filename":"aanmaken-taak","urla":["shop","backup-van-internet-server-naar-locale-server","sql-backup-op-server","instellen-automatisch-uitvoeren","aanmaken-taak",null],"host":"shop","query":"EXEC api.index_host_GET @host='shop',@httpdomainhost='alicon.nl';"}