{"url":"\/shop\/organisatie-ontwikkeling\/functiehuis\/serviceengineer-ta-iic","httphost":"www.alicon.nl","method":"get","ip":"54.198.41.76","servername":"www.alicon.nl","deviceUID":null,"userID":null,"httpdomainhost":"alicon.nl","dirname":"\/shop\/organisatie-ontwikkeling\/functiehuis","basename":"serviceengineer-ta-iic","filename":"serviceengineer-ta-iic","urla":["shop","organisatie-ontwikkeling","functiehuis","serviceengineer-ta-iic",null],"host":"shop","query":"EXEC api.index_host_GET @host='shop',@httpdomainhost='alicon.nl';"}