{"url":"\/welkom\/samenwerken-van-erp-tot-productievloer","httphost":"www.alicon.nl","method":"get","ip":"54.92.174.226","servername":"www.alicon.nl","deviceUID":null,"userID":null,"httpdomainhost":"alicon.nl","dirname":"\/welkom","basename":"samenwerken-van-erp-tot-productievloer","filename":"samenwerken-van-erp-tot-productievloer","urla":["welkom","samenwerken-van-erp-tot-productievloer",null],"host":"welkom","query":"EXEC api.index_host_GET @host='welkom',@httpdomainhost='alicon.nl';"}